Home News Adunarea celor mai activi membri ai Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.)

Adunarea celor mai activi membri ai Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.)

written by Inesa Foltea May 23, 2017

La 27 februarie curent a avut loc adunarea celor mai activi membri ai Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova (U.T.A.), în cadrul căreia a fost reales Consiliul de Administrare (CA) al acesteia.
Prin votul majorității, Dna Inesa Foltea a fost realeasă în funcția de președinte, Dna Aliona Güntensperger – în funcția de președinte de onoare, Dl Ghenadie Râbacov și Mariana Șchiopu – vicepreședinți, mandatele fiind extinse pentru încă 5 ani. Dna Daniela Cucu va exercita activitatea de secretar al Uniunii.


În aceeași zi fost organizată și prima ședință a CA în actuala componență și am trasat direcțiile prioritare ale uniunii pentru perioada imediat următoare: elucidarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă traducătorii și interpreții autorizați, înlăturarea carențelor legislative, inițierea unor colaborări cu centre academice din țară și din exterior, implementarea unui program de formare continuă pentru membrii U.T.A. și pentru traducătorii din țară, cu invitarea teoreticienilor și practicienilor notorii în domeniu.
U.T.A. a fost fondată în 2010 și este o asociaţie obştească non-guvernamentală, apolitică, nonprofit, necomercială, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor formulate în Statut. În activitatea sa deloc ușoară, U.T.A. promovează valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, cooperarea, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial, contribuind, în mod direct și transparent, la promovarea calității și a meritocrației în sfera traducerii.
Mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată!

0 comment
    | 

You may also like

Leave a Comment