Home Mediator Alege Medierea! Procedura Modernă, Rapidă și Eficientă! MEDIATOR, FOLTEA INESA

Alege Medierea! Procedura Modernă, Rapidă și Eficientă! MEDIATOR, FOLTEA INESA

written by Inesa Foltea May 7, 2018

Profesia de Mediator, încă un domeniu care intenționez să-l îmbrățișez. Deja am susținut cu succes atât cursurile de Mediator, cât și examenul administrat de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, învrednicindu-mi un Atestat de Mediator.

Ce prezintă Medierea? Cine poate să devină Mediator? La ce ne folosește? Care sunt avantajele pentru persoanele care se află în conflict, de ce să se adreseze la Mediator și nu direct în instanțele de judecată sau la Curtea de Arbitraj? Care este situația procedurii de Mediere în lume și în țara noastră?

La toate aceste întrebări vă poate răspunde un Mediator profesionist.

Profesia de Mediator în Republica Moldova este o profesie mai nouă, de aproximativ zece ani, dar mai recent cu intrarea legii în vigoare, și anume Legea 137 din 03.07.2015 cu privire la Mediere, lucrurile sau mai intensificat și au luat amploare și mai mare.

Medierea este o metodă de soluționare amiabilă a unui conflict ce presupune discuții ale mediatorului – un terț neutru și imparțial – cu părțile din acea dispută. Discuțiile mediatorului cu părțile au ca finalitate ajungerea la o soluție amiabilă – de comun acord acceptată de părți, care le aparține în totalitate părților și care le satisface cerințele / nevoile / interesele lor. Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ condițiile articolului 12, cap II, legea nr. 137 din 03.07.2015.

Procesul de mediere este un proces bine structurat, unde durata fiecărei etape este decisă de către părți. Etapele sunt precum urmează:

  • (1) ETAPA DE PREGĂTIRE A MEDIERII (PREMEDIERE)
  • (2) ETAPA DE MEDIERE PROPRIU-ZISĂ (NEGOCIEREA);
  • (3) ETAPA DE GĂSIREA SOLUȚIILOR;
  • (4) ETAPA DE FINALIZARE A MEDIERII;
  • (5) ACORDUL DE MEDIERE.

Orișice proces de mediere începe prin solicitarea mediatorului de către ambele părți care se află în conflict sau doar de către o parte din conflict. Dacă solicitarea vine doar dintr-o singură parte, aceasta poate cere mediatorului să pregătească ședința preliminară de informare privind medierea pe cealaltă parte și s-o invite la ședințe.

(1)ETAPA DE PREGĂTIRE A MEDIERII (PREMEDIERE)

Scopul medierii prealabile este de informare atât a părților cu procesul de mediere, despre experiența mediatorului, unde mediatorul depune toate diligențele pentru ca acest conflict să fie mediat, și prezentând avantajele medierii și colectând de la părți cât mai multe date despre conflict și relație. Tot la această etapă Mediatorul le explică rolul și poziția sa în medierea conflictului, riscurile în cazul tergiversării începerii procedurii de mediere (de exemplu dacă este un conflict familial, riscurile suportate de către copii minori). Conflictul poate fi unul familial, între soț și soție, între părinți și copii, la școală între colegi, unul de serviciu, angajat – angajator sau orișice alt tip de conflict. Scopul primei ședințe este îndreptarea atenției părților către medierea conflictului, către o negociere, determinarea acestora spre a soluționa amiabil, prin mediere, disputa lor.

Această etapă este foarte importantă și prin faptul că aici se construiește relația constructivă, de încredere între Mediator și părți. Această relație deschide părțile spre comunicare deschisă, iar aceasta dă posibilitatea de a găsi cele mai bune soluții pentru ambele părți.

 (2) ETAPA DE MEDIERE PROPRIU-ZISĂ (NEGOCIEREA);

După ce părțile au fost aduse la un nivel comun a discuțiilor are loc negocierea, unde părțile pot să-ți exprime emoțiile gândurile, ideile și dorințele din plin. Mediatorul trebuie să creeze condiții confortabile pentru a conlucrare constructivă. Părțile trebuie ascultate și bineînțeles scopul mediatorului este de a asigura un dialog imparțial, neutru și corect.

Aceasta constă în discuțiile mediatorului cu părțile, în sesiuni comune sau sesiuni private. Discuții în care fiecare parte își spune punctul de vedere referitor la conflict, apoi cu părțile împreună se analizează conflictul prin anumite tehnici și metode, se discută despre nevoile și interesele fiecărei părți, despre preocupările și cerințele lor, atât timp cat este necesar pentru a ajunge la sfere de soluții și la o atitudine de bunăvoință și bună-credință în propunerile ulterioare.

Scopul acestei etape este acela de a explora împreună cu părțile conflictul în profunzimea lui, prin punerea unui șir de întrebări bine pregătite în așa mod ca părțile singure să genereze soluții. Aici se poate întâmpla orice, de aceia Mediatorul trebuie să fie capabil și pregătit de a dirija cu situația generală din sesiune.  Deoarece doar soluțiile parvenite din partea clienților, care cunosc foarte bine nuanțele conflictului, vor fi credibile și vor fi acceptate de ambele părți.

(3) ETAPA DE GĂSIRE A SOLUȚIILOR;

Numai după găsirea punctelor comune, mobilizarea părților în etalarea unor potențial soluții, analizarea fiecărei variante, propunere, și în cele din urmă de a tria din aceste variante pe cea/cele mai satisfăcătoare intereselor și nevoilor părților din conflict.

(4) ETAPA DE FINALIZARE A MEDIERII;

Finalizarea unei înțelegeri, acceptarea și contractarea acesteia de către părțile din conflict, unde Mediatorul va repeta toate soluțiile propuse și termenii în care vor fi ele îndeplinite, astfel fiind sigur că toate părțile au înțeles corect ce are de câștigat fiecare parte.

Redactarea unui Acord de Mediere unde părțile specifică tot ce au discutat. Acordul de mediere poate fi total, când înțelegerea lor privește toate punctele și aspectele conflictului și parțial când soluțiile acoperă doar o parte din conflict, anumite aspecte ori puncte ale conflictului. Acestea pot rămâne nerezolvate pentru moment, părțile pot reveni la ele mai târziu sau pot alege soluționarea lor prin judecată. De asemenea, mediatorul va oferi părților informațiile necesare implementării Acordului, posibilitatea recurgerii la investirea lui cu putere executorie pe cale notarială ori pe cale judiciară.

(5) ACORDUL DE MEDIERE.

Acordul de mediere este actul final, care este elaborat de către Mediator, ca rezultat a procesului de mediere, unde se transcriu toate înțelegerile la care au ajuns părțile. Apoi acest acord se semnează de către părți, apoi se clarifică procedurile care răbuiesc urmate în mod obligatoriu de către părți atunci când acordul de Mediere privește transmiterea / construirea de drepturi reale imobiliare ori drepturi /partaje succesorale.

Acesta are o putere legală între părți, reprezentând un contract între ele. Acest Acord de Mediere are putere juridică, ca un contract bilateral, unde părțile, sau o parte se obligă să facă, să dea, sau să execute una în favoarea celeilalte. El este un acord valid și valabil din momentul asemănării lui, dacă nu este specificat altfel.

Dacă procesul de mediere are loc în cadrul procesului de judecată atunci părțile sunt obligate să prezinte la judecată o copie.

Mai mult decât atât, din acest an, toate cazurile prezentate la judecată trebuie să treacă mai  întâi prin procedura de Mediere. În special că statul chiar susține împăcarea părților pe cale amiabilă și anume, conform articolului 39, din legea numita mai sus, Motivarea părților pentru recurgerea la soluționarea litigiului prin mediere, părțile sunt scutite de achitarea taxei de stat, sau se restituie în proporție de 100% – pentru împăcarea în instanța de fond; 75% – pentru împăcarea în instanța de apel; 50% – pentru împăcarea în instanța de recurs.

0 comment
    | 

You may also like

Leave a Comment