Home My Way Confidentiality

Confidentiality

written by Inesa Foltea May 29, 2017

În prestarea oricăror servicii confidenţialitatea este un principiu care trebuie respectat cu stricteţe. Dar dori vorbesc despre confidenţialitate în cadrul serviciilor de traducere şi interpretare orală.
Informaţia pe care traducătorul o primeşte de la client pentru a fi tradusă este strict confidenţială şi reprezintă proprietatea clientului, dacă nu s-a convenit altfel. După încheierea lucrului, traducătorul trebuie -i returneze clientului toate materialile originale şi traducerea finală. Pe parcurs, traducătorul nu are dreptul divulge în niciun fel informaţiile din documente.


În practică
mea de aproximativ 10 ani de interpretariat oral pentru diferite instanţe judiciare, m-am confruntat cu diverse situaţii din care am tras mai multe concluzii, cum ar fi: confidenţialitatea înalta a cazului poate influenţă mersul investigării; poate avea un impact asupra imaginii persoanei; poate induce în eroare opinia publică etc. De aceea respectarea codului eticii traducătorului este o condiţie obligatore. Am avut cazuri când în timpul procesului traduceam anumite informaţii, iar ieşind din sala deja auzeam la radio sau din alte surse acea informaţie, care uneori era prezentată eronat şi rămâneam surprinsă pot apărea astfel de situaţii.
Imaginea bună a traducătorului, respectarea confidenţialităţii în traducere este o condiţie pentru stabilirea unor relaţii de colaborare de lungă durata. De asemenea, este necesară respectarea normelor din punct de vedere legal, deoarece se ştie în cazul când traduce fals în mod intenţionat sau divulgă informaţiile, traducătorul poate fi tras la răspundere, conform art. 85 şi 313 Cod de Procedura Penală al RM.

Întotdeauna am pledat pentru profesionalism, atât în posedarea la nivel înalt a limbilor din/în care traduci, precum şi în respectarea codului deontologic al traducătorului, care stipulează cele 7 principii generale ale activităţii sale: competenţe/abilităţi profesionale, imparţialitate, acurateţe, claritate în rolul limitelor transmiterii mesajului, menţinerea relaţiilor profesionale, dezvoltare profesională continuă, solidaritate profesională colegială. Şi desigur confidenţialitatea are un rol primordial în această activitate.

 

0 comment
    | 

You may also like

Leave a Comment