Home Interpretation Cultivarea limbii române. Numele propriu.

Cultivarea limbii române. Numele propriu.

written by Inesa Foltea December 15, 2019

Uniunea Traducătorilor Autorizați, Președinte Elena David în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, dna  Viorica Lifari dr., prof. univ.  au organizat seminarul cu  genericul: “Cultivarea limbii române. Numele propriu (utilizarea în limba română și în contexte multilingve)”. Invitat de onoare și raportor dna Iraida Condrea, dr. hab., prof univ. Participanți: dna Inga Stoianova, dr. prof. univ. ULIM; lectori universitari, traducători autorizați, studenți.

Sincere mulțumiri tuturor participanților.

Președinte de Onoare U.T.A., Inesa Foltea, drd. USM

0 comment
    | 

You may also like

Leave a Comment