Home Education

Education

Curs de instruire pentru traducători / interpreți, axat pe aspecte din domeniul juridic!

 

Şcoala Traducătorului Profesionist, organizată în anul curent de Asociaţia Traducătorilor Profesionişti din Moldova (ATP Moldova) în parteneriat cu Uniunea Traducătorilor Autorizaţi (UTA), vă propune un curs de instruire pentru traducători, axat pe aspecte din domeniul juridic. Doritorii, precum şi toţi cei pasionaţi de traduceri şi interpretare, sunt invitaţi să se înscrie la cea de a 7-ea ediţie a acestei şcoli, care va fi organizată în perioada 15 – 20 mai 2017.

Persoane eligibile
Sunt invitaţi specialiştii, care practică traducerea şi interpretarea în general, precum şi persoanele specializate în traduceri pe subiecte juridice. Sunt, de asemenea, invitaţi studenţii facultăţilor de limbi străine şi traducere şi persoanele pasionate de traducere, care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile în domeniu.

Motive de participare
În secolul 21 multe aspecte ale vieţii noastre, inclusiv activitatea profesională, trec printr-o continuă schimbare, devenind tot mai competitive. Suntem martorii unei accelerări a tuturor proceselor şi ai unei tehnologizări, care a afectat şi meseria de traducător şi interpret. În cadrul unei pieţe tot mai competitive doar cei dispuşi să investească timp şi efort în autoperfecţionare vor putea face faţă concurenţei. Şcoala Traducătorului Profesionist vine cu o ofertă de perfecţionare a competenţelor profesionale şi de îmbunătăţire a performanţelor în domeniul traducerii şi interpretării.

Mod de organizare
Cursul de instruire din acest an este preconizat pentru 18 ore academice, câte trei ore academice zilnic, cu o pauză de 15 minute. Programul se va ţine în perioada 15 – 20 mai 2017, în zilele de luni – vineri, între orele 18.00 – 20.15, şi sâmbătă, între orele 09.00 – 12.00. Instruirea se va realiza de către traducători cu experienţă din cadrul Asociaţiei Traducătorilor Profesionişti din Moldova şi din Uniunea Traducătorilor Autorizaţi, precum şi de lectori invitaţi pentru o serie de subiecte conexe meseriei de traducător. Modalitatea de abordare a subiectelor va fi una mixtă, cu îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice. Se vor utiliza mostre de documente juridice, documente notariale, scrisori de solicitare a documentelor, imprimări ale unor alocuţiuni din sala de judecată, precum şi liste cu fraze uzuale din domeniu.

Teme incluse în cursul de instruire:
• Exemple şi sfaturi practice din experienţa unor traducători experimentaţi de pe piaţa traducerilor din Republica Moldova
• Dificultăţi şi factori importanţi în traducerea consecutivă
• Particularităţi ale traducerii verbale (consecutive) şi scrise în instituţiile de drept
• Formularea logică a traducerii locuţiunilor participanţilor la actul de justiţie
• Claritatea şi expresivitatea în vorbire
• Aspecte psihologice si controlul stresului în traducerea verbală
• Cazuri dificile şi aspecte practice în traducerea verbală, in comunicarea cu forţele de ordine, în penitenciare, săli de judecată, centre de detenţie pentru refugiaţi, centre de triere a copiilor fără adăpost şi a celor cu nevoi speciale etc.
• Aspecte de etică profesională şi principii de confidenţialitate.

Beneficii
Participanţii la instruire:
• vor avea posibilitatea să participe la un eveniment de socializare cu participarea membrilor ATP şi UTA;
• vor primi un certificat de participare
• vor intra în posesia unei liste cu contacte şi vor putea adera la Forumul traducătorilor.

Detalii:
• Înscrierea: 24 aprilie – 10 mai 2017
• Data limită de înscriere: 12 mai 2017
• Taxa de participare: 750 lei. Taxa include participarea la curs, costul pauzei de cafea, materialele distributive şi certificatul de participare
• Localul desfăşurării instruirii: clădirea ministerului justiţiei
• Doritorii să se înscrie la Şcoala Traducătorului Profesionist sunt rugaţi să trimită datele lor de contact la: uta.moldova@gmail.com
• Relaţii la numărul de telefon: 022 210 288, 0691 08 508

Se va ține cont de:
• Sunt disponibile doar 22 de locuri
• Membrii ATP şi UTA vor beneficia de o reducere de 50% din preţul cursului.
• Studenţii şi persoanele cu nevoi speciale vor beneficia de o reducere de cost de 15%